Wsparcie dystrybucji

Tworzenie strategii sprzedaży oraz dystrybucja produktów inwestycyjnych
  • Przygotowanie strategii tworzenia i sprzedaży produktów (akcje, obligacje, certyfikaty, ubezpieczenia, itd.) - dobór cech produktu, kanałów, partnerów, koordynacja sprzedaży, optymalizacja kosztów i efektów.
  • Sprzedaż produktów realizowana przez sieć dystrybucji do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
  • Monitorowanie sytuacji rynkowej w zakresie trendów rynkowych - oferowanie rozwiązań, które pozwolą wypracować konsensus zadowalający wszystkich zainteresowanych (dystrybutorów, inwestorów, instytucje, serwisantów).

 

 CARDA Inwestycje Sp. z o.o.

Produkty