Doradztwo Transakcyjne

Tworzenie autorskich rozwiązań transakcyjnych pod klienta 
 • Optymalizacja off-shore, fundusze inwestycyjne, remodelowanie grupy kapitałowej pod cele strategiczne.
 • Opracowania finansowe i ekonomiczne. Prospekty emisyjne, memoranda i dokumenty informacyjne przy emisjach. Raporty analityczne.
 • Dział akwizycji nieruchomości (pozyskiwanie aktywów nieruchomościowych - w tym distressed assets; konstruowanie i przeprowadzenie transakcji).
 • Dział inwestycji i Asset Management.
 • Pozyskiwanie finansowania - dobór rozwiązań, przygotowanie i przeprowadzenie transakcji. Reprezentacja na rynku kapitałowym.
 • Sprzedaż biznesu / pozyskiwanie inwestorów - przygotowanie i przeprowadzenie transakcji.
 • Wprowadzenie na giełdę i oferty publiczne w Polsce i za granicą.
 • Tworzenie autorskich rozwiązań transakcyjnych pod klienta - optymalizacja off-shore, fundusze inwestycyjne, remodelowanie grupy kapitałowej.
 • Wyceny przedsiębiorstw.
 • Fuzje i przekształcenia.
 • Tworzenie złożonych struktur finansowych.
 • Biznesplany i studia wykonalności.
 • Raporty finansowe.