Doradztwo Strategiczne

Doradztwo strategiczne dla spółek i instytucji z półki PREMIUM.
 
 • Długookresowe doradztwo w zakresie operacyjnym i strategicznym biznesu.
 • Pozyskiwanie finansowania dla biznesu - identyfikacja potrzeb, możliwości, dobór rozwiązań.
 • Przygotowanie biznesu do sprzedaży.
 • Pozyskiwanie finansowania - identyfikacja potrzeb, możliwości i dobór rozwiązań.
 • Restrukturyzacja działalności firmy, w tym: zmiana struktur prawnych spółki/grupy kapitałowej, połączona z optymalizacją podatkową i operacyjną, zmiana modelu biznesowego i źródeł generowania marż, restrukturyzacja poszczególnych działów, usprawnienie procesów, definiowanie strategii, wsparcie w zakresie wzmocnienia działu handlowego i wyników na sprzedaży danej spółki,
 • Przygotowanie spółki do sprzedaży i pozyskiwanie inwestorów.
 • Przygotowanie spółki do wprowadzenia na giełdę i oferty publiczne w Polsce i za granicą.
 • Analiza opłacalności inwestycji spółki, weryfikacja modelu biznesowego i finansowego.
 • Raporty finansowe. Prognozy finansowe - weryfikacja i modelowanie.
 • Nadzór właścicielski nad spółką.
 • Investor Relations - całościowe przygotowanie spółki (produktu inwestycyjnego) do sprzedaży.