Produkty

Produkty tworzone przez Grupę CARDA 
  • Akcje – długoterminowe inwestycje tylko w sprawdzone spółki, o bardzo dobrej sytuacji fundamentalnej, charakteryzujące się wysokim tempem rozwoju i działające w stabilnych branżach. Nie zajmujemy się krótkoterminowymi inwestycjami o nastawieniu spekulacyjnym i wysokim poziomie ryzyka.
  • Obligacje - inwestycje w papiery dłużne oferowane przez Grupę CARDA, to sprawdzony sposób ulokowania kapitału. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo środków zainwestowanych przez klientów oraz wysokie i stabilne zyski. Oferowane przez nas papiery wartościowe, emitowane są przez spółki o wieloletniej tradycji i stabilnej sytuacji finansowej.
  • Fundusze inwestycyjne - dla inwestorów jest to bardzo atrakcyjna okazja do inwestowania, w której ciężar wypracowywania stopy zwrotu dla inwestorów spoczywa w rękach wyspecjalizowanego w danej branży podmiotu, któremu powierzane są środki. Dywersyfikacja aktywów funduszu, osobna masa majątkowa oraz nadzór KNF, banku depozytariusza oraz innych instytucji sprawiają, iż ten rodzaj inwestowania jest jednym z najbardziej efektywnych. 

Fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone są przez Grupę CARDA dla przedsiębiorstw, które jako najbardziej efektywne w danej branży potrafią generować powtarzalne stopy zwrotu z aktywów na których na co dzień pracują.

 

produkty

 
 
 
 
 
 
carda-220x450-3