Fundusze piłkarskie - nadzieja dla polskiej piłki

 

Piłka nożna stała się dobrym biznesem dla wielu inwestorów. Przy dużych kosztach ponoszonych przez kluby, szansą na rozwój są fundusze piłkarskie, które finansują zawodników, a inwestorom pozwalają na udział w zyskach podczas ich transferów. 

W Fundusze Inwestycyjne Zamknięte czyli tzw. FIZy mogą inwestować nie tylko specjaliści, ale również osoby nie posiadające dużej wiedzy na temat finansów.

Polanki S.A. nowym klientem CARDA Consultancy S.A.

 

Grupa Kapitałowa Polanki, której przedmiotem działalności jest realizacja kompleksu medyczno-hotelarsko-mieszkalnego na terenach zlokalizowanych w gminie Osieck w województwie mazowieckim, dołączyła do grona klientów CARDA Consultancy S.A. Nasza Spółka będzie pełnić rolę doradcy transakcyjnego i koordynatora przy programie emisji obligacji zabezpieczonych na 10 mln.

KOFAMA Koźle S.A. dołączyła do klientów CARDA Consultancy S.A.

 

KOFAMA Koźle SA będzie korzystać z doradztwa transakcyjnego CARDA Consultancy S.A. podczas jej drogi na GPW. Spółka jest producentem maszyn przemysłowych o wysokich wymaganiach technologicznych. Zakończyła kompleksową restrukturyzację finansową, technologiczną, operacyjną i sektorową. Model biznesu oraz zaplecze technologiczne wpisują się w obecnie najbardziej przyszłościowe i zamożne sektory przemysłu. Restrukturyzacja rozpoczęła się wraz z prywatyzacją Spółki przez Fundusz KFC FIZ, który poniósł ryzyko inwestycyjne tego procesu, i przeprowadził go wraz z kadrą zarządzającą spółki.

Fundusze Kompetencyjne – Polska goni rozwiązania zachodnie

Fundusze kompetencyjne to coraz częściej poszukiwany przez inwestorów produkt inwestycyjny, któremu szlaki w Polsce przetarły fundusze sekurytyzacyjne. W ich przypadku o wzrost wartości aktywów pozyskanych przez TFI dba profesjonalny operator wierzytelności. Do pracy nad funduszem kompetencyjnym zaprzęgnięte zostają branżowe kompetencje założycieli. 
Fundamentalna analiza i codzienne zarządzanie
 przez wyspecjalizowanego asset managera przebiegiem pojedynczych inwestycji wchodzących w skład portfela takiego funduszu - umożliwiają generowanie stóp zwrotu wyższych niż przeciętne i obniżanie ryzyk dla całego koszyka aktywów.

Murapol DC Fund FIZAN - fuzja kompetencji Altus TFI i Murapol

Altus TFI i Murapol SA zawarły dziś porozumienie o stworzeniu produktu inwestycyjnego, opartego o kompetencje obu spółek. Murapol DC Fund FIZAN inwestować będzie wyłącznie w branży deweloperskiej w oparciu o fundamentalną analizę projektów, przy czym asekuracją ryzyk i troską o generowanie wzrostu wartości zajmie się wyspecjalizowany Asset Manager - Murapol SA. To właśnie on zapewnia inwestorom otrzymanie zwrotu z inwestycji na poziomie 8% średniorocznie. Fundusz z gwarantowaną przez Murapol stopą zwrotu jest pierwszym tego typu produktem w Polsce, stając się realnym narzędziem do skutecznej dywersyfikacji i równoważenia.
 
 
- Fundusze kompetencyjne to coraz częściej poszukiwany przez inwestorów produkt inwestycyjny, któremu szlaki w Polsce przetarły fundusze sekurytyzacyjne - mówi Krzysztof Mazurek,Członek Zarządu Altus TFI SA - W ich przypadku o wzrost wartości aktywów pozyskanych przez TFI dba profesjonalny operator wierzytelności - dodaje. Również w przypadku Murapolu i Altus TFI do pracy nad funduszem zaprzęgnięte zostały branżowe kompetencje obu liderów w swoich sektorach - Altus TFI i Murapol SA. Fundamentalna analiza i codzienne zarządzanie przez Murapol przebiegiem pojedynczych inwestycji wchodzących w skład portfela podstawowego Murapol DC Fund - umożliwiają generowanie stóp zwrotu wyższych niż przeciętne i obniżanie ryzyk dla całego koszyka aktywów deweloperskich. - Już na początku roku informowaliśmy rynek o planie utworzenia funduszu deweloperskiego dostępnego dla inwestorów zewnętrznych, których zaprosimy do partycypacji w projektach - mówi Michał Sapota, prezes Murapol SA.