Pierwsze jaskółki zmian w Miraculum

Najświeższe dane finansowe z  Miraculum S.A. mają jedną cechę, charakterystyczną dla każdej pozycji sprawozdawczej: istotne zmiany. Miraculum już od pewnego czasu komunikuje szereg działań związanych z przeprowadzaną w tym roku restrukturyzacją właścicielską, operacyjną, produktową i finansową. Jednak ich manifestacja na poziomie wyników finansowych może stanowić dopiero podstawę do oceny obranego kierunku przez obecnych akcjonariuszy i zarząd. Spółka z tradycjami sięgającymi 1924 roku stawia na szybkie zmiany i błyskawiczny rozwój, angażując do tego w krótkim czasie kolejne narzędzia rynku kapitałowego oraz cały swój potencjał rynkowy i organizacyjny. Jak pokazują dane: wychodzi jej to nadzwyczaj skutecznie.

 

Nowa emisja - inwestorzy dadzą pieniądze Miraculum

 

Wczorajsze NWZ akcjonariuszy Miraculum S.A. podjęło szereg decyzji, istotnych dla dalszej realizacji strategii spółki. Miraculum już od pewnego czasu poprawia swoje wyniki sprzedażowe, stając się  coraz mocniejszym graczem w branży, ale i coraz ciekawszym walorem na giełdowym parkiecie. Spółka z tradycjami sięgającymi 1924 roku stawia na szybkie zmiany i błyskawiczny rozwój, angażując do tego w krótkim czasie kolejne narzędzia rynku kapitałowego - tym razem emisję nowych akcji. W celu przyspieszenia restrukturyzacji prowadzonej przez zespół prezes Moniki Nowakowskiej, walne podjęło właśnie decyzje, które przyniosą Miraculum poprawę standingu już w 2016. Rok 2015 roku i prowadzona w tym okresie restrukturyzacja właścicielska, finansowa oraz handlowa znalazły odzwierciedlenie w rosnącym zainteresowaniu inwestorów i uzyskaniu dostępu do nowego kapitału właścicielskiego. Dodatkowa zmiana statutu w przyszłości ma ochronić spółkę przed wrogim przejęciem.

DEPOZYT INFORMACJI nowym obowiązkiem emitentów obligacji.

 

W myśl art. 16 nowej ustawy o obligacjach z 15.01.2015 roku, każdy emitent ma OBOWIĄZEK przekazać do depozytu wszystkie dokumenty, komunikaty i informacje, które publikuje na swojej stronie internetowej. Materiały muszą być WYDRUKOWANE i przechowane do momentu upływu czasu przedawnienia roszczeń z obligacji, czyli co najmniej 10 lat.

 

 

Nowi inwestorzy - nowe finansowanie

 

Miraculum SA - spółka, której zarząd nieraz pokazał, że nie boi się wyzwań, a ciężka praca i wiara w swoją wizję rozwoju binzesu  jest prawdziwym kluczem do sukcesu. Po uporządkowaniu sytuacji z pakietem akcji, który przez długi czas pozostawał kością niezgody wśród akcjonariuszy, Miraculum zamierza rozwinąć skrzydła, dzięki zaangażowaniu nowych inwestorów.