CARDA Consultancy SA i KOFAMA Koźle SA zawarły umowę

Informujemy, że KOFAMA Koźle SA (Emitent) i CARDA Consultancy SA (Autoryzowany Doradca) zawarły umowę dotyczącą wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku zorganizowanym.
Rozpoczęcie notowań instrumentów finansowych planowane jest w okresie sierpień-wrzesień 2016 roku.

CARDA Consultancy SA jako Autoryzowany Doradca, będzie przekazywać informacje zainteresowanym, zgodnie z planem transakcji i procedurami dopuszczeniowymi GPW.

Rok wzrostów w M FOOD SA – podsumowanie 2015 roku

 

Jeden z największych w Europie i na świecie graczy w obrocie miodem i wyrobami pszczelarskimi, opublikował kolejne sprawozdanie finansowe. M FOOD - giełdowy lider krajowego rynku, posiadający silną pozycję również w USA, Francji, Niemczech czy Danii, zakończył 2015 rok z ponad 123 mln zł przychodów, o ponad 7,8% więcej niż za rok poprzedni. Taki wynik pozwala Grupie M FOOD utrzymać się wśród światowych liderów zajmujących się obrotem miodem. 2015 rok M Food zakończył z wynikiem netto 4,5 mln zł.

M FOOD podsumowuje I kwartał roku

Koniec ubiegłego roku przyniósł spadki cen miodów, jednak nie zatrzymało to krajowego holdingu M FOOD w uzyskaniu dobrych wyników za I kwartał i znalezieniu się wśród najlepszych światowych graczy związanych z obrotem miodem. Spółka po raz kolejny udowadnia, że zakusy na lidera w branży, mają potwierdzenie w wynikach. I Q 2016 roku M FOOD kończy z ponad 2 mln zł zysku netto, a to o 149% więcej w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku.

 

Rentowność powróciła do MIRACULUM

 

Rok 2015 to czas przełomowy, co wielokrotnie podkreślał zarząd Miraculum. To wtedy miały miejsce ważne z punktu widzenia dalszej działalności wydarzenia, które przyczyniły się do tego, że już po I kwartale 2016 roku spółka może pochwalić się oczekiwanym dodatnim wynikiem operacyjnym. W ostatnich miesiącach Miraculum w całości zamieniła finansowanie krótkoterminowe na długoterminowe, w dn. 21 kwietnia przedterminowo wykupiła obligacje na przeszło 11 mln zł, wdrożyła plan marketingowy dla wszystkich marek, oraz istotnie poszerzyła eksport, podpisując atrakcyjne kontrakty za granicą.