Ciężkie maszyny na małym parkiecie - debiut KOFAMA Koźle na NewConnect

Po 130 latach działalności – w czasie których KOFAMA dotknięta została konsekwencjami drugiej wojny światowej, przeprowadziła odbudowę zakładu, zmodernizowała model działalności, zdobyła zaufanie znaczących polskich i zagranicznych kontrahentów – spółka nadal nie ustaje w dynamicznym rozwoju. KOFAMA Koźle S.A. przeprowadziła emisję akcji i debiutuje na rynku NewConnect. Autoryzowanym Doradcą jest warszawska grupa doradczo-inwestycyjna CARDA Consultancy S.A.

Hossa jak byk

Jak zauważają specjaliści z CARDA Consultancy S.A. właśnie jesteśmy świadkami końca bessy. Indeks od stycznia tego roku wzrasta o 20%, czyli zaczyna spełniać formalne kryterium hossy.

- Jednoznacznie można już ocenić, iż na warszawskiej giełdzie w najlepsze trwa hossa. Niepostrzeżenie - jak przy każdej zmianie trendu - bo od stycznia bieżącego roku, indeks WIG urósł z 42 tys. punktów do 50,4 w dniu wczorajszym - mówi Paweł Zaremba-Śmietański, zarządzający segmentem inwestycyjnym w CARDA Consultancy S.A.

Czytaj więcej: Hossa jak byk

Wiadomości z londyńskiej giełdy AIM

 

Na londyńskiej giełdzie alternatywnego obrotu w pierwszej połowie 2016 roku w ofertach SPO (wtórne oferty publiczne)zebrano 1,9 mld $, co jest spadkiem o 42% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Średnia wartość oferty wynosiła 6 mln $. Aż 30% z wszystkich spółek, które są notowane na AIM przeprowadziło wtórną ofertę publiczną i jest to widoczna zmiana, którą można zaobserwować w ostatnich 3 latach. Stabilność rynku ofert wtórnych jest niepodważalna, jest to próba ognia sukcesu giełdy, której priorytetem są małe i średnie przedsiębiorstwa ukierunkowane na wzrost.