Aktualności

4 Stock - CC S.A. aktywne wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego

Wszystkie projekty, które wyszły spod parasola CARDA Consultancy S. A.  spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach poddziałania 3.1.5 PO IR "Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock", etap 4.

 

Wybraliśmy najlepsze z najlepszych, które przygotowują się do pozyskania finansowania z rynku kapitałowego.Wszystkie uzyskały pozytywna opinię i pieniądze, które umożliwiają wejście na rynek kapitałowy. to dla nas zaszczyt Już rozpoczęlismy pracę nad harmonogramami działań. Razem do sukcesu! CARDA Consultancy prowadzić będzie podmioty przez kolejny etap ich rozwojowej drogi oraz świadczyć usługę mentoringu w zakresie dopracowywania celów strategicznych.