Aktualności

CARDA Autoryzowanym Doradcą Marvipol Development SA

17 listopada br. CARDA Consultansy S.A. zawarła kolejną umowę z Marvipol Development S.A. w ramach, której pełnić będzie funkcję Autoryzowanego Doradcy. Współpraca obejmować będzie wprowadzenie Akcji serii A i B do obrotu na NewConnect, wsparcie w zakresie pełnienia obowiązków informacyjnych oraz bieżące doradztwo w zakresie  funkcjonowania instrumentów finansowym w alternatywnym systemie obrotu. Umowa została zawarta na trzy lata.