Zarząd

CARDA Consultancy S.A. 

Michał Kozłowski – Prezes Zarządu
Paweł Zaremba - Śmietański - Prokurent
Ada Krystyna Kluzek - Prokurent
 
Ada Krystyna Kluzek – Prokurent