Zespół Zarządzający

 

Zespół Zarządzający Grupy CARDA to kumulacja wiedzy w zakresie transakcji i rynków kapitałowych. Partnerzy spółki zrealizowali łącznie co najmniej 900 transakcji, w tym: stworzenia i sprzedaży wszystkich typów instrumentów finansowych, wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na wszystkich krajowych rynkach (około 50 zrealizowanych IPO, około 100 prospektów emisyjnych zatwierdzonych przez KNF), sprzedaży prywatnej, przejęć, fuzji, tworzenia funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych, produktów ubezpieczeniowych itd., o łącznej wartości blisko 20 mld złotych. Są prelegentami, wykładowcami, autorami książek, publikacji i rekomendacji, członkami zarządów, rad nadzorczych, komitetów inwestycyjnych. Wiele z projektów zrealizowanych przez Partnerów CARDA Consultancy było pionierskimi w Polsce, powielanymi i kontynuowanymi po dziś dzień przez cały rynek.