CARDA Consultancy jest niezależną marką na rynku bankowości inwestycyjnej. Podczas ponad 10 letniej obecności na rynku kapitałowym, Grupa CARDA rozwinęła kolejne segmenty: działalność inwestycyjna, organizacja funduszy inwestycyjnych, doradztwo strategiczne, organizacja emisji papierów wartościowych i doradztwo transakcyjne w zakresie operacji na rynku kapitałowym. Tradycje marki sięgają 2008 roku, co pozwoliło na rozwinięcie działalności na ponadnarodową skalę.

Wraz z rozwojem działalności, CARDA Consultancy stała się grprezentacjaupą kapitałową:

• Kreującą rynki i produkty inwestycyjne.

• Dynamicznie reagującą na pojawiające się okazje biznesowe.

• Łączącą ogromne doświadczenie z innowacyjnym podejściem.

• Pracującą z najlepszymi z półki PREMIUM.

• Kompleksowo podchodzącą do biznesu i inwestowania.

• O stabilnej pozycji finansowej.

• Współpracującą z najlepszymi licencjonowanymi partnerami takimi jak banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.


Nadrzędnym celem jest:
wyznaczanie trendów i standardów na rynku w zakresie usług finansowych, prowadzenia inwestycji oraz tworzenia produktów inwestycyjnych. W swojej działalności operacyjnej CARDA Consultancy S.A. kreuje architekturę rynku kapitałowego, szczególnie w zakresie instrumentów i struktur tego rynku.

Strategia całej Grupy realizowana jest poprzez: CARDA Consultancy S.A. – organizatora procesów na rynkach kapitałowych, a także CARDA Pt Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., CAPITAL sp. z o.o. – spółkę inwestycyjną oraz CARDA Inwestycje sp. z o.o. – spółkę dystrybucyjną.


Przewagi konkurencyjne:

• Dynamika i elastyczność - ofensywna reakcja na pojawiające się okazje.

• Doświadczenie połączone z kreatywnością - doświadczenie przy przeprowadzeniu prawie miliona różnych transakcji i zdolność organizacji do tworzenia nowych rozwiązań.

• Bogata paleta rozwiązań oraz wiedzy, wykraczająca poza standardowy pułap dobrego doradztwa.

• Permanentna wartość dodana - czyli łańcuch małych i dużych działań spoza zwykłego zakresu obowiązków - wspierających biznesowe wyniki Klientów.

• Grupa podmiotów partnerskich, dostarczających w wybranych momentach wąskie zakresy specjalistycznych kompetencji, uzupełniających indywidualnie realizowany projekt.

• Grupa Partnerów i akcjonariuszy Grupy CARDA – kumulacja wiedzy w zakresie transakcji i rynków kapitałowych. Wiele z projektów zrealizowanych przez Partnerów CARDA Consultancy było pionierskimi w Polsce, powielanymi i kontynuowanymi po dziś dzień przez cały rynek.

• Niezależność Grupy CARDA Consultancy pozwala na swobodny dobór dowolnej instytucji finansowej do współpracy.

• Praktyczne doświadczenie we współpracy z zagranicznymi Partnerami, m.in. Liugong Machinery, Liugong Machinery Poland i BlazeFund.


Nasz zespół brał udział w realizacjach projektów dla poniższych spółek: