Współpracujemy z klientami, przygotowując dla nich produkty finansowe „szyte na miarę”. Cały proces rozpoczyna się od wspólnego zdefiniowania potrzeb finansowych spółki. Na tej podstawie przygotowujemy propozycję określonego produktu kapitałowego. Może to dotyczyć między innymi finansowania się kapitałem obcym, kapitałem właścicielskim jak również korzystania z różnych form mieszanych.
Szczególnie interesującą formą finansowania się, jest finansowanie się z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN). Fundusze inwestycyjne znane są już jako metoda oszczędności podatkowych. Jednak wykorzystanie funduszy jako narzędzia do finansowania się, jest jeszcze mało znane na rynku. Ta forma pozwala jednak uzyskać podwójną korzyść – pozyskanie finansowania oraz korzyści podatkowe.
W wypadku funduszy, po określeniu potrzeb kapitałowych spółki, konstruujemy określony produkt inwestycyjny w formie modelu działania funduszu oraz przygotowujemy „equity story”, czyli taki sposób prezentacji przedsięwzięcia, który znajdzie uznanie na rynku kapitałowym. Następnie znajdujemy najlepszych partnerów, w tym towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które ten produkt rozwinie we współpracy z kancelarią prawną jako aktywny fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZAN). Wreszcie znajdujemy kanały dystrybucji, koordynujemy sprzedaż pozyskując dla klienta kapitał.
Ponieważ fundusze zamknięte są też narzędziem stosowanym przez inwestorów w optymalizacji podatkowej, jest to ciekawa alternatywa wobec emisji akcji, udziałów lub obligacji. Korzyści podatkowe osiąga klient, ale również jego partnerzy finansowi. Sprawia to, że pozyskiwanie kapitału z wykorzystaniem FIZAN jest dla wszystkich uczestników atrakcyjnym rozwiązaniem.