Home

CARDA Consultancy doświadczony multibroker

Jesteśmy multibrokerem, co oznacza, że reprezentujemy klienta wobec wielu podmiotów obecnych na rynku kapitałowym, pełniąc tym samym funkcję łącznika pomiędzy  rynkiem kapitałowym a spółką. Pozwala to nam zawsze wybrać najlepszą ofertę spośród wielu dostępnych na rynku. Wyróżnia nas to pozytywnie wobec typowych instytucji finansowych, które siłą rzeczy, działają tylko w ramach swojej oferty.
Read more...
 

CARDA Consultancy i fundusze zamknięte

Współpracujemy z klientami, przygotowując dla nich produkty finansowe „szyte na miarę”. Cały proces rozpoczyna się od wspólnego zdefiniowania potrzeb finansowych spółki. Na tej podstawie przygotowujemy propozycję określonego produktu kapitałowego. Może to dotyczyć między innymi finansowania się kapitałem obcym, kapitałem właścicielskim jak również korzystania z różnych form mieszanych.
Read more...
 
aso
carda-obligacj

Nota prawna >

Niniejsza reklama została przygotowana przez CARDA Consultancy S.A. i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi oferty nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) ani Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) Jej celem jest zaznajomienie otoczenia z przedmiotem działania Spółki.

carda-220x450-3

Nota prawna >

Niniejsza reklama została przygotowana przez CARDA Consultancy S.A. i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi oferty nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) ani Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) Jej celem jest zaznajomienie otoczenia z przedmiotem działania Spółki.